Öğren Dönüş Programının Amacı Nedir?

Öğren & Dönüş programının amacı, programa katılan proje liderlerinin yalın üretim yetkinliklerini geliştirmek ve böylece firmaların kendi yalın liderlerini yetiştirmelerini sağlayarak kendi insan kaynakları ile yalın dönüşümlerini sürdürülebilir kılmaktır. Proje liderlerinin yalın üretim yetkinlikleri, model fabrikada katıldıkları deneyimsel eğitimlerde oluşmaya başlar ve uzman saha koçlarımız eşliğinde kendi işletmelerinde seçilen pilot alanda uygulayarak gelişir.
image

Öğren & Dönüş Programının Çıktıları

Verimlilik & Alan Tasarrufu

Pilot alanda yüksek verimlilik artışı yakalayın ve üretim yaptığınız alandan tasarruf sağlayın.

Yalın Üretim Mataryalleri

Firma içi eğitimlerde kullanabileceğiniz yalın üretim eğitim notları sizlere verilecektir.

İstekli Çalışanlar

Program sonucunda çalışanlarınız yalın dönüşüme istekli olacaktır.

Uygulama Örnekleri

İşletmenizde kolaylıkla hayata geçirebileceğiniz yalın üretim uygulama örneklerini göreceksiniz.

İnsan Kaynağı

Program sonucunda yalın liderleriniz, verimlilik artışını devam ettirmek için ihtiyaç duyduğunuz insan kaynağı olacaktır.

Maliyetlerde Azalma

Diğer kazanımlarınızla orantılı olacak şekilde maliyetlerinizde azalma meydana gelecek ve net karlılığınız artacaktır.

Öğren & Dönüş Programının

Yapısı
Öğren & Dönüş programı birbirini takip eden "Öğren" ve "Dönüş" temalı fazlardan oluşur. Öğren fazında katılımcılar Model Fabrikada deneyimsel eğitimlerini alırlar. Dönüş fazında ise kendi üretim sahasında, koçlarımız eşliğinde öğrendiklerini uygularlar.
Süreci
Öğren & Dönüş programı 4 ay sürer. Program toplamda 5 dalgadan oluşur. Bu dalgalar sırasıyla; Teşhis, Tasarım, Uygulama, Sürdürülebilirlik ve Dijital Dönüşüm dalgalarıdır. Her bir dalgada katılımcılar 3 gün Model Fabrikada deneyimsel eğitimlere katılır. Devamında 2 hafta boyunca öğrendiklerin kendi sahalarında uygularlar. 2 haftalık uygulama aşaması da bittikten sonra bir sonraki dalga eğitimi için tekrar Model Fabrikada deneyimsel eğitim alırlar. İki hafta süren dönüş aşamasında her hafta 1 Gün saha koçlarımız yalın liderlerimize eşlik eder. Bütün Öğren & Dönüş süreci tamamlandıktan sonra Model Fabrika tarafından yapılan Lansman ile elde edilen sonuçlar ilan edilir.
Katılımcı Profili ve Kontejyanı
Öğren & Dönüş programına firmaların Yönetim Kurulu Başkanı, YK Üyeleri, Fabrika Müdürü, Üretim Müdürü gibi üst düzey yöneticiler ve yeni jenerasyon yönetici adayları ile pilot alanda yapılan işlere hakim istekli, programa katılmaya istekli, yeniliğe açık, program boyunca planlı bir izni olmayan, eğitimlere ve koçluklara tam zamanlı katılabilecek çalışanlar katılabilir. Programa katılmak isteyen firmaların bulundukları sektör, büyüklüğü vs. önemli değildir. Bir Öğren & Dönüş programına en az 4, en fazla 8 firma katılabilir. Katılabilecek kişi sayısı ise 16 ile sınırlıdır.
image
image
image

Öğren & Dönüş Programının Bütçesi

Ankara Sanayi Odası Yetkinlik ve Dijital Merkezi Model Fabrika kar amacı gütmeyen bir iktisadi kuruluştur. Açılan Öğren & Dönüş programları güncel giderler göz önüne alınarak ücretlendirilir. Firmaların ortak katılımı, katılımcıların birbirlerinin projelerinden öğrenme imkanı yanında program bedelinin de ekonomik olmasını sağlar. Ayrıca KOBİ ölçeğindeki işletmeler için KOSGEB destekleri mevcuttur.

Rol Model Liderlik

Öğren & Dönüş programına katılmak isteyen firmalarımızın üst yönetiminin program sürecince aktif rol alması gerekmektedir. Bu program bir dönüşüm projesidir ve ancak üst yönetimin aktif desteği ile bu dönüşüm sürdürülebilir olmaktadır.

İstekli Çalışanlar

Öğren & Dönüş programının sonucu keyifli olsa da yoğun emek gerektiren bir programdır. Bu sebeple proje liderlerinin programa katılmak için istekli olması gereklidir.

Gerekli Yetkinlikler

Öğren & Dönüş programında katılımcılarımıza yalın üretimi en baştan öğretiyoruz. Sadece proje liderlerinin pilot alana hakim olması, pilot alanda çalışan kişileri idare edebilme yetkinliği olması önemlidir.

Yeterli Kaynaklar

Bu program boyunca yeni bir yatırım yapılmamaktadır. Eldeki mevcut kaynaklar kullanılmaktadır. Fakat süreç içerisinde pano, el aletleri, masa vb. malzeme gereksinimleri doğmaktadır. En önemli ihtiyaç duyulan kaynak ise insan kaynağıdır.

image
Öğren & Dönüş Programı

Verimliliğini artırmak ve Öğren & Dönüş programına katılmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.